2. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Otočec, 14. in 15. oktober 1999

Cena: 13,71 €