2. popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje poslovnih terjatev, obveznosti, rezervacij in časovnih razmejitev ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 5, SRS 9, SRS 11, SRS 12, SRS 10)

Ljubljana, 18. junij 2013

Cena: 5,55 €