5. letna konferenca revizorjev

Portorož, 24. do 26. november 1999

Cena: 13,71 €