5. popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računvoodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1)

Ljubljana, 12. november 2013

Cena: 6,57 €