6. popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica: Sestavljanje računovodskih izkazov in izdelava letnega poročila (Uvod v RS, ZGD-1)

Ljubljana, 10. december 2013

Cena: 5,00 €