6. zvezek: Notranje revidiranje

6. zvezek strokovne zbirke6. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo

Dr. Franc Koletnik
Notranje revidiranje
V spodnji priponki si oglejte predgovor strokovne zbirke Notranje revidiranje ter kazalo

Cena: 56,94 €