Aktualna finančno-pravna in računovodska vprašanja glede izvajanja zakona o gospodarskih družbah

Ljubljana 11. februar 1998

Cena: 7,58 €