Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

18. 10. 2018

Poziv k oddaji ponudb za izvajanje notranje revizije za družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o.
Rok za oddajo ponudb je 7. 11. 2018.

Oglejte si celoten poziv.

9. 10. 2018

Objavljen je nov razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor.

28. 9. 2018

Slovenski inštitut za revizijo je danes poslal dopis v zvezi s predlogom ZRev-3, ki ga je pripravil.

20. 9. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

19. 9. 2018

Objavljeni so razpisi izobraževanj za leto 2019

10. 9. 2018

Sekcija preizkušenih računovodij vabi študente k sodelovanju s pripravo strokovnih prispevkov s področja računovodenja in/ali obdavčitve.

24. 8. 2018

V Uradnem listu RS je objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki.

21. 8. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

23. 7. 2018

V okviru posvetovanja, ki ga vodi Evropska komisija o preverjanju ustreznosti okvira EU za javno poročanje podjetij, je bilo nanjo naslovljeno pismo z združenimi pripombami izdajateljev standardov v EU.
Posvetovanje EK.
Združene pripombe

10. 7. 2018

Objavljamo odgovor Informacijskega pooblaščenca, da se revizorji in revizijske družbe štejejo kot upravljavci osebnih podatkov.

Strani