Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

13. 4. 2018

Strokovni svet je 12. 3. 2018 na 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja, točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi, uvrstil dokument COSO Upravljanje tveganj v organizaciji v povezavi s strategijo in delovanjem organizacije, Povzetek, junij 2017.

22. 3. 2018

LIT transit d.o.o. zaposli vodjo finančno računovodske funkcije (m/ž).

Oglejte si razpis ...

16. 3. 2018

Banka Sparkasse zaposli notranjega revizorja (M/Ž).

Celoten razpis ...

8. 3. 2018

Revizijski svet je na svoji seji dne 8. 3. 2018 sprejel besedilo Stališča 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

Besedilo stališča je usklajeno z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem in bo postalo veljavno, ko da nanj soglasje tudi Svet Agencije.

2. 3. 2018

Od začetkov revidiranja v Sloveniji je minilo že 25 let, zato je čas, da preverimo, kako na nas gledajo naročniki in kako ocenjujejo našo kakovost. V ta namen se v sodelovanju in s podporo Slovenskega inštituta za revizijo izvaja raziskava o kakovosti revidiranja v Sloveniji, in sicer na podlagi anonimne ankete, ki zajema 20 vprašanj, odgovori nanje pa vzamejo približno 10 minut.

Pričakujemo, da bodo rezultati raziskave dali koristne informacije o zaznavanju kakovosti revizijskih družb s strani uporabnikov naših storitev.

Zato ob tej priložnosti apeliramo na revizijske družbe, da svoje naročnike (vodje računovodstev) spodbudijo k izpolnitvi spletne ankete, prav tako pa k temu pozivamo vse vodje računovodstev, zaposlene pri gospodarskih družbah, katerih računovodski izkazi se revidirajo.

Spletna anketa se nahaja tukaj.

Vsem v naprej hvala za vaš prispevek.

26. 2. 2018

Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je na svoji seji 13. 2. 2018 sprejel predloge prenovljenih SPS.

24. 1. 2018

V javno razpravo je ponovno dan predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Pripombe se zbirajo do 2. 2. 2018.

19. 1. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

11. 1. 2018

Revizijski svet je sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa dala soglasje na novo Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.

28. 12. 2017

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na seji 21. decembra 2017 sprejel Osnutek SRS 15  (2019) - Prihodki in osnutek sprememb SRS 3 (2016)  - Finančne naložbe.

Komisija za SRS je Osnutek SRS 15 (2019)  Prihodki in spremembe SRS 3( 2016) Finančne naložbe pripravila na podlagi sprememb MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci.

Javna razprava  traja do 21. marca 2018. Pripombe in predloge lahko do tega datuma posredujete na info@si-revizija.si na priloženem obrazcu. Vse prispele pripombe in predloge bomo sproti objavljali na spletni strani Inštituta pod Pripombe na SRS.  

Strani