Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

10. 12. 2018

Obveščamo vas, da je Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem, zaključil s prevodom drugega dela prenovljenih Mednarodnih standardov revidiranja:
- Prenovljen MSR 800: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene
- Prenovljen MSR 805: Posebne presoje – Revizija posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskega izkaza
- Prenovljen MSR 810: Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov

Prav tako pa so bile v nekatere druge standarde vključene in prevedene spremembe, ki jih je IFAC sprejel po letu 2009. Vsa besedila spremenjenih standardov so objavljena na spletni strani s pripisom (Objavljeno 6. 12. 2018).

Za začetek prihodnjega leta pa napovedujemo prevod in objavo Kodeks poklicne etike računovodskih strokovnjakov (IFAC), ki je bil sprejet in objavljen v letu 2018.

15. 11. 2018

TPA svetovanje d.o.o., hčerinska družba mednarodne skupine, član mednarodne mreže Baker Tilly Europe Alliance, išče knjigovodjo in računovodjo.

Oglejte si celotni razpis ...

13. 11. 2018

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov mora vsak obdelovalec ustrezno urediti tudi obdelavo osebnih podatkov, ki jo znotraj krovnega posla izvaja za upravljavca. Ker je možno položaj in obveznosti obdelovalca osebnih podatkov urediti na različne načine, zlasti pa je smiselno tudi finančno opredeliti dodatne storitve povezane z zagotavljanjem tehničnih in organizacijskih ukrepov varstva osebnih podatkov, ki jih zahteva upravljavec, je treba primerno urediti bodisi krovne pogodbe za izvedbo posla ali skleniti ustrezne dodatke k že sklenjenim pogodbam. V nekateri primerih je treba urediti tudi prenos osebnih podatkov v tretje države (npr. osebni podatki v oblaku). Dosledno je treba spoštovati tudi neodvisni položaj revizorja pri izvedbi krovnega posla.

Revizijski svet je pojasnil stališče glede skladnosti pogodbe o revidiranju z določbami uredbe GDPR, ki je objavljeno v rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS 6/2018. Pojasnilo določa kakšne so obveznosti in kaj mora vsebovati pogodba kadar revizijska družba nastopa kot obdelovalec. Ker kot obdelovalci večinoma nastopate tudi vsi drugi imetniki strokovnih nazivov SIR, veljajo omenjena pravila tudi za vas.

Slovenski inštitut za revizijo pa se je poleg tega odločil v pomoč revizorjem, revizijskim družbam, pooblaščenim ocenjevalcem in drugim imetnikom strokovnih nazivov s svojo strokovno ekipo pripraviti celovito in vašim potrebam prilagojeno ponudbo ureditve pogodbenih razmerij glede obdelave osebnih podatkov, ki zajema pripravo ustreznih pogodb, dodatkov k pogodbam ali zgolj poglavja v posamezni pogodbi.

Cena za revizijske družbe, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in aktivne imetnike strokovnih nazivov je 120,00 € / uro (brez vračunanega DDV). Za eno pogodbo sta predvidoma potrebni 2 oziroma 3 ure časa.

Vaše povpraševanje nam prosimo pošljite na info@si-revizija.si.

12. 11. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

8. 11. 2018

Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku.

22. 10. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 17. oktobra 2018 po končani javni razpravi in strokovni uskladitvi sprejel Pojasnilo 1 k SRS 11 (2016).

22. 10. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 17. oktobra 2018 po končani javni razpravi in strokovni uskladitvi prispelih predlogov, sprejel spremembe SRS 2016.
Oglejte si še prošnjo za soglasje, poslano na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

18. 10. 2018

Poziv k oddaji ponudb za izvajanje notranje revizije za družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o.
Rok za oddajo ponudb je 7. 11. 2018.

Oglejte si celoten poziv.

9. 10. 2018

Objavljen je nov razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor.

28. 9. 2018

Slovenski inštitut za revizijo je danes poslal dopis v zvezi s predlogom ZRev-3, ki ga je pripravil.

Strani