Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

7. 12. 2017

Na Kongresu v Portorožu so bili izmed kandidatov, ki jih volijo osebe, vpisane v registre Inštituta, izvoljeni novi člani Sveta in Strokovnega sveta inštituta.

V Strokovni svet so bili izvoljeni:
Tina Kolenc Praznik,
Dušan Hartman,
Dr. Samo Javornik,
Dr. Igor Pšunder,
Daniel Zdolšek,
Maja Hmelak,
Dr. Bojana Korošec,
Mag. Saša Jerman.

V Svet so bili izvoljeni:
Katarina Kadunc,
Sanja Košir Nikašinović,
Mag. Karin Lušnic.

Vsem novim članom čestitamo in želimo uspešno delo.

4. 12. 2017

Na Kongresu v Portorožu bodo potekale volitve v Svet in Strokovni svet Inštituta. Kandidati so naslednji:

Strokovni svet:
Tina Kolenc Praznik
Dušan Hartman
Dr. Samo Javornik
Dr. Igor Pšunder
Daniel Zdolšek
Maja Hmelak
Dr. Bojana Korošec
Mag. Saša Jerman

Svet:
Katarina Kadunc
Sanja Košir Nikašinović
Mag. Karin Lušnic
Jasmina Mandžuka
Manuela Šribar

24. 11. 2017

S strani Urada za preprečevanje pranja denarja smo prejeli pojasnilo o načinu identifikacije v primeru sklepanja poslovnega razmerja s pravno osebo, katere zakoniti zastopnik je politično izpostavljena oseba.

17. 11. 2017

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

6. 11. 2017

Na spletni strani Vlade RS je objavljen predlog Zakona o spremembah ZRev-2.

5. 10. 2017

Objavljeni so novi razpisi izobraževanj za leto 2018.

3. 10. 2017

Na podlagi ZPPDFT-1 je bil sprejet Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (Ur. l. RS, št. 54/17)

30. 9. 2017

Na volitvah članov revizijskega sveta, predstavnikov pooblaščenih revizorjev, ki so potekale 7. 9. 2017 v Hotelu Radin v Radencih, so bili izvoljeni naslednji kandidati:

• Sonja Anadolli,
• Danica Kržišnik,
• Janez Uranič, in
• Silva Zapušek.

Izvoljenim kandidatom čestitamo in jim želimo uspešno delo v naslednjem mandatnem obdobju.

29. 9. 2017

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 14/2009) ter na podlagi sklepa strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 21. septembra 2017, izdaja direktor Slovenskega inštituta za revizijo, dr. Marjan Odar, naslednji sklep:

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno ponedeljka, 6. novembra 2017.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

29. 9. 2017

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 14/2009) ter na podlagi sklepa sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 21. septembra 2017, izdaja direktor Slovenskega inštituta za revizijo, dr. Marjan Odar, naslednji sklep:

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno ponedeljka, 6. novembra 2017.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Strani