Finančni polomi svetovnih organizacij in spremembe zakonodaje (Novi izzivi za notranje revizijsko stroko)

Ljubljana, 23. september 2003

Cena: 5,48 €