Finančno-računovodski in pravni vidiki pridobivanja lastnih delnic in razpolaganja z njimi

Ljubljana, 6. marec 1998

Cena: 7,58 €