Financiranje državne uprave – proračun Republike Slovenije

Ljubljana, 17. in 18. april 2001

Cena: 12,64 €