I. letna konferenca notranjih revizorjev

Ljubljana 26. in 27. november 1998

Cena: 9,48 €