I. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Portorož 14. in 15. oktober 1998

Cena: 10,53 €