The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi


7. mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta

 

7. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Več podrobnosti ...

 

 
Uspešno smo izpeljali naslednje konference IIA - Slovenskega inštituta:
1. mednarodno konferenco
2. mednarodno konferenco

3. mednarodno konferenco

4. mednarodno konferenco
5. mednarodno konferenco
6. mednarodno konferenco

 


Proud to be an Internal Auditor
 

100. redni mesečni sestanek
28. marec 2018
ob 16.30


Etika notranjega revizorja – vrednote, ki odlikujejo posameznika in stroko

Prijava

Moderator:
mag. Matej Drašček

 
Etične dileme notranjih revizorjev (1)

Oglejte si dokument
 

Naši podporniki.

Gorenje Group

Luka Koper

 

2017 Award

2015 Award

2015 Award

2014 Award

Nagrada za promocijo stroke

IIA – Slovenski inštitut je prejel nagrado za promocijo stroke za leto 2014, za leto 2015, za leto 2016 in za leto 2017.

 

Kako izberem notranjega revizorja?

Več informacij ...

 
Instructions for User Account Activation for Global Website

Downoad PDF
Vloga notranjega revidiranja

Notranji revizorji so usmerjevalci korporacijskega upravljanja, ki so se specializirali, da v dobro organizacije in njenih lastnikov zagotavljajo uspešnost in učinkovitost njenega delovanja. Njihova vloga vključuje nadziranje, ocenjevanje in analiziranje tveganj in kontrol upravljanje organizacije, pregledovanje in potrjevanje informacij ter usklajevanje poslovanja z usmeritvami, postopki in zakonodajo. Notranji revizorji skupaj s poslovodstvom zagotavljajo upravi, nadzornemu svetu in revizijskemu odboru, da so tveganja obvladovanja in da je korporacijsko upravljanje uspešno in učinkovito. Notranji revizorji pripravljajo priporočila za izboljšanje usmeritev, postopkov in procesov za vse primere, kjer se izkaže, da je to tudi potrebno. V kratkem, notranji revizor lahko za organizacijo predstavlja tiste dodatne aktivnosti, ki lahko prevesijo med uspehom in polomom organizacije.


ECIIA Conference 2013, Vienna

Maj je mednarodni mesec dvigovanja zavedanja o notranji reviziji!
Več informacij ...


Preizkušeni notranji revizorji prinašajo temeljne zamisli pri reševanju perečih težav delovanja organizacije. Njihov cilj je iskanje najboljših rešitev na temelju neprestanega dograjevanja svojih veščin in ob doslednem ohranjanju neoporečnosti predlaganih rešitev.

V kratkem, notranji revizor lahko za organizacijo predstavlja tiste dodatne aktivnosti, ki lahko prevesijo med uspehom in polomom organizacije.

V današnjem poslovnem okolju predstavljajo notranji revizorji v velikem delu ključ do poslovne uspešnosti. Njihovo delo se vključuje v pregledovanje procesov, delovanja in ciljev organizacije. Vsem organizacijskim nivojem vodenja strokovno svetujejo pri iskanju poti neprestanih izboljšav. So raziskovalci, poročevalci in analitiki. Njihova naloga je raziskovanje, poročanje in izpraševanje. Njihovo delovanje predstavlja usmerjevanje bodočih aktivnosti, spreminjanje postopkov izvršenih aktivnosti ali v priprava novih aktivnosti, ki jih narekujejo spremenjene okoliščine.

Preizkušeni notranji revizorji prinašajo v organizacijo različne veščine. Glede na diverzifikacijo poslovnega okolja se tudi delo preizkušenih notranjih revizorjev vse bolj specializira. Postavljajo se novi profili in nove specializacije, kot na primer samoocenjevanje ali revidiranje ekologije. Preizkušeni notranji revizorji ne predstavljajo poslovodstvu le tisto orožje, ki jim pomaga zagotavljati učinkovito izvajanje postopkov in usmeritev ter vzdrževati tveganj na sprejemljivem obsegu, ampak se tudi aktivno vključujejo v nadziranje upravljalnih procesov. Njihova naloga svetovanja poslovodstvu, usposabljanja zaposlenih in poročanja revizijskemu odboru se zaradi tega neprestano širi in spreminja.

Preizkušeni notranji revizorji so zavezani k poklicni etiki notranjega revidiranja in k neoporečnemu delovanju. Organizaciji morajo pomagati v okviru svojih največjih zmožnosti, njihov pogled mora biti neprestano usmerjen k poslovnemu horizontu, vendar morajo pri tem skrbeti za pravočasno odkrivanje vseh znakov tekočih težav.


Audit Channel TV

| AuditChannel TV | AuditChannel.tv/mobile |


Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.