The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

 

Izpitni centri

Poiščite najbližje izpitne centre

Trenutno (v juniju 2012) sta nam najbližja izpitna centra:
Unistar LC, Ljubljana, Litostrojska 56 in
LANcom d.o.o., Maribor, Tržaška 63.

Informacije o opravljanju izpita za pridobitev naziva CIA (Pooblaščeni notranji revizor)

Naziv CIA se podeli strokovnjakom na področju notranje revizije, ki izpolnjujejo stroge zahteve ameriškega Inštituta notranjih revizorjev (IIA) za imenovanje CIA. Program CIA vključuje tako opravljanje izpita v štirih delih, kot tudi visoke standarde tako glede izobrazbe, delovnih izkušenj kot tudi karakternih značilnosti. Vsebina izpita za pridobitev naziva CIA (pooblaščeni notranji revizor) odraža trenutne zahteve po znanjih na področju notranje revizije in vključuje tudi ocenjevanje praktičnega znanja kandidata glede tehničnih kompetenc in pomembnih vsebinskih področij, vezanih na notranjo revizijo.

Naziv CIA je svetovno najbolj cenjen in razširjen certifikat na področju notranje revizije. Do konca leta 2009 je ta certifikat pridobilo 93.000 notranjih revizorjev širom sveta, v letu 2010 se pričakuje, da bo ta številka presegla 100.000. S tem se notranji revizorji identificirajo kot člani prepoznane strokovne skupine. Certifikat jim omogoča hitro karierno napredovanje ter večje sprejetje s strani poslovodstva, tudi na svetovalnem področju. Več o nazivu CIA najdete na naslednji spletni strani


Kako pristopiti k opravljanju izpita CIA?

Kandidatom priporočamo, da najprej na spletni strani preberejo navodila in priročnik za kandidate, ki ga objavlja IIA. Priročnik vsebuje zelo pregledna in podrobna navodila.

Kandidati se morajo najprej prijaviti preko dostopa do t.i. CCMS sistema. Ko jim je opravljanje izpita dovoljeno, se lahko preko t.i. 'Pearson Vue websita' dogovorijo za termin izvedbe. Izpit CIA se opravlja elektronsko. IIA ima trenutno v Sloveniji dve lokaciji, na katerih je možno opravljati izpit (Ljubljana in Maribor), možno je opravljati izpit tudi drugje (npr. v Zagrebu ali na Dunaju). Vse informacije so dosegljive na spletnem naslovu IIA (cena izpita, način plačila, roki za opravljanje izpita idr.).

Na spletni strani IIA so na kratko zapisane osnovne informacije o certifikatu CIA, ki vključujejo tudi povezave na kratko testiranje, kjer lahko kandidati preverijo svojo stopnjo znanja. Na tej spletni strani je možno naročiti več vrst literature za pripravo na izpit. Ena od literatur vključuje tudi geslo za elektronski dostop do testne baze, kjer kandidati lahko rešujejo praktične primere izpitnih vprašanj, in sproti dobivajo tudi povratne informacije o nivoju pridobljenega znanja. Predhodno testiranje v elektronski obliki je možno vsak dan v prostorih SIR, vendar je tudi v tem primeru priporočljivo, da se predhodno najavite Barbari Bolčina.

En komplet literature je na voljo v prostorih Slovenskega inštituta za revizijo. Literatura je v lasti slovenskega odseka in je na vpogled članom. Priporočljivo se je predhodno najaviti pri .


Kako ohraniti naziv CIA?

Z ohranjanje naziva CIA je potrebno ohranjati znanje in sposobnosti ter se seznanjati z razvojem strok. Nenehno strokovno izpopolnjevanje (CPE) se izvaja preko 'samooverjevalnega' sistema na naslednji načina:

Pooblaščeni notranji revizorju (CIA) morajo v dveh letih zbrati določeno število t.i. 'CPE ur'. Število ur je odvisno od statusa Pooblaščenega notranjega revizorja (CIA) (običajno je potrebno v dveh letih zbrati 80 CPE ur, notranjim revizorjem, ki niso več aktivni v notranji reviziji je potrebno zbrati 40 CPE ur, upokojenim notranjim revizorjem ni potrebno zbirati CPE ur. Za eno CPE uro je potrebno obiskati 50-100 minut predavanj skladnih z zahtevami Inštituta (IIA).

T.i. CPE ure je možno zbrati:
- z udeleževanjem predavanj, izobraževanj:
- z opravljanjem formalnega izobraževanja na fakultetah,
- z avtorskim delom na področju notranje revizije (objavljanje člankov do največ 25 CPE ur za članek, objavljanje knjig do največ 50 CPE ur na knjigo), raziskav (do največ 25 CPE ur na raziskavo) – skupno največ CPE 50 ur,
- z izvajanjem prezentacij (do največ 50 ur),
- za sodelovanje v organih organizacij na področju notranje revizije (1 CPE uro za vsako uro sodelovanja) – skupno največ CPE 25 ur,
- izvajanje zunanjih ocenitev delovanja notranjerevizijskih služb (največ 10 CPE ur za opravljanja validacije samoocenitve do največ 40 CPE ur za opravljanje ocenitve v obsegu dveh tednov) – skupno ne več kot 40 CPE ur.


Spremembe glede izobraževanja za pridobitev certifikata CIA in ohranjanja licence

IIA je sprejel nekaj sprememb v zvezi s certifikatom Certified Internal Auditor (CIA). Spremembe, ki bodo v pridobivanju in ohranjanju certifikatov sledile v naslednjih dveh in več letih, se nanašajo na tri širša področja:
• preoblikovanje CIA izpita in sicer iz 4 delov na 3 dele v začetku leta 2013
• čas opravljanja izpita,
• obvezen denarni prispevek ob vsakokratni obnovi certifikata.

Naslednja sprememba je posledica študije in analize kompetenc notranjih revizorjev (Job Analysis Study – JAS), ki jo je opravil PCB in s katero so ocenili potrebna znanja preizkušenega notranjega revizorja certifikatom CIA. Rezultati te študije so pokazali, da se je obseg znanja notranjega revizorja od leta 2004 dalje pomembno spremenil in je zato program pridobitve licence CIA potrebno prilagoditi. Prva sprememba je – kot rečeno – v strukturi izpita, ki po novem ne bo imel več štiri, temveč le tri dele.

Na ta način bo IIA odstranil do sedaj veljavno možnost priznavanja četrtega dela na osnovi obstoječih znanj kandidatov za CIA.

1. del:
Osnove notranjega revidiranja

Trajanje: 2,5 uri

Število vprašanj: 125

2. del - izpit:
Notranje revizijska praksa

Trajanje: 2,0 uri

Število vprašanj: 100

3. del – izpit: Elementi znanja notranjega revidiranja

Trajanje: 2,0 uri

Število vprašanj: 100
Vsebina:
Obvezna splošno sprejeta strokovna pravila IIA (načela, standardi
in drugo)
Notranje kontrole
in tveganja
Orodja in tehnike
pri izvajanju notranje revizijskih nalog
Vsebina:
Vodenje notranje revizijske funkcije
Vodenje posameznih nalog
Prevare: tveganja
in kontrole
Vsebina:
Upravljanje
Upravljanje s tveganji
Organizacijska struktura
in poslovni procesi
Komuniciranje
Poslovodenje
IT/neprekinjeno poslovanje
Finančno poslovodenje
Globalno poslovno okolje

Del št. 1 bo postal samostojen certifikat. Na ta način bo več kandidatov lahko posedovalo enega od IIA certifikatov. V državah v razvoju, kjer vsi notranji revizorji nimajo visokošolske izobrazbe, bodo lahko z opravljanjem dela 1 pridobili vstopno raven za pridobitev certifikata CIA. V razvitih državah pa se bo za ta certifikat vzpodbujalo tiste notranje revizorje, ki šele vstopajo v notranjerevizijsko stroko in še nimajo potrebnih izkušenj.


Plačilo za obnavljanje certifikata
Z letom 2012 se bo uvedlo nadomestilo za vsakokratno podaljšanje licence CIA v višini 20 USD letno.

Več informacij dobite:
Administrative Directive No. 4: 2011 (Continuing Professional Education Requirements
for All Certification Programs)
Part I - CIA Entry Level Exam
FAQ – CIA Content Changes
FAQ - CIA Exam Seat Time
FAQ - CPE Reporting 12 16 11


Več podrobnosti na:

Report Continuing Education (CPE) ter
Administrative Directive 4

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.