Glava
The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Konferenca

2. mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta
Ljubljana, 7. maj 2013


Uspešno smo izpeljali 2. mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta

skoraj 200 udeleencev, mednarodni predavatelji, zanimiva okrogla miza ...

Hvala še enkrat vsem prisotnim, še posebej predavateljem, udeleencem okrogle mize, gostom in sponzorjem.

Hvala tudi vsem, ki ste e izpolnili anketo; e pa vam je zmanjkalo asa, lahko svoje odgovore oddate še v tem tednu na spodnji povezavi: http://www.surveymonkey.com/s/RK2B766Ve o konferenci si preberite v brošuri .

Gradivo konference (dostopno z geslom konference).


Program 2. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta
(Ljubljana, Velika dvorana Fakultete za drubene vede, 7. 5. 2013)


9.00-9.15
Pozdravni nagovor
9.15-10.15
Ga. Carolyn Dittmeier: do lanskega leta predsednica ECIIA in aktualna lanica odbora na globalni ravni, ki nam bo na konferenci predstavila, kaj je bilo doseeno v Evropi v asu njenega predsedovanja ter katere kljune razlike vidi ona med notranjim revidiranjem v Ameriki in Evropi, enotirnim in dvotirnim upravljanjem.1
10.15-10.45
Pavza
10:45-11.45
G. Norbert Wagner: odgovorni izvršni direktor IIA Austria, lan odbora za javni sektor na ECIIA; v svojem predavanju nam bo predstavil, kako se zrelost procesa notranjega revidiranja v posamezni organizaciji prilagaja zrelosti korporativnega upravljanja.1
11:45-12:45
Ga. Deanna Sullivan, CIA, CPE, CFE,  ustanoviteljica in direktorica drube SullivanSolutions, Houston, ZDA. Ima raznolike in dolgoletne izkušnje tako s podroja revizije, raunovodstva, notranje revizije kot tudi svetovanja in izobraevanja. Njen prispevek bo govoril o tem, kako zagotoviti uspešno komunikacijo med notranjim revizorjem, upravo, nadzornim svetom in revizijsko komisijo.1
12.45-14.15
Kosilo
14.15-15:45
Okrogla miza na temo: "Kako lahko notranja revizija pripomore k izhodu Slovenije iz krize?"
Program celodnevne konference bomo v popoldanskem asu nadaljevali z okroglo mizo, na katero smo povabili lana uprave, lana nadzornega sveta, lana revizijske komisije, predstojnika proraunskega uporabnika, predstavnika sveta enega od proraunskih uporabnikov, predstavnika Urada za nadzor prorauna ali Raunskega sodiša. S povabljenimi sogovorniki bomo poskušali odpreti konstruktivno debato o tem, kaj lahko notranji revizorji naredimo, da bo jutri v Sloveniji bolje! Seveda bodo na okrogli mizi sodelovali tudi naši gostje, strokovnjaki iz tujine.2
15:45-16:15
Pavza
16:15-17.00
Doc. dr. Tanja Kajtna, univ. dipl. psih.Samomotivacija
Konferenco bomo zakljuili s prispevkom o samomotivaciji, ki jo notranji revizorji, pa tudi lani uprav in nadzornih svetov, še kako potrebujemo.

Udeleenci okrogle mize in predavatelj samomotivacije bodo objavljeni v kratkem.

[1] – predavanje bo v angleškem jeziku
[2] – okrogla miza bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku


Udeleba na konferenci je za lane IIA – Slovenskega inštituta brezplana, za lane ostalih IIA inštitutov znaša 50 €, za ostale udeleence pa 100 € (z vkljuenim DDV-jem). Na konferenco se lahko prijavite tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato vam svetujemo, da se prijavite im prej. Vsak lan IIA – Slovenskega inštituta lahko s seboj pripelje tudi koga iz vodstva (uprave, nadzornega sveta oz. njegove revizijske komisije, organov vodenja in nadziranja v javnem sektorju).

Udeleba na konferenci vkljuuje pridobitev 8 CPE ur, oz. 8 ur dodatnega izobraevanja za podaljšanje vpisa v register pri SIR, predavanja, prigrizke med odmori. Vse prezentacije bodo udeleencem na voljo na spletni strani IIA – Slovenskega inštituta.

Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokliite na 01/568 56 36.

Zavarovalnica Tilia

ACL Pentana
Luka Koper

Žito

IDEA Borea
Zavarovalnica Maribor
Netis
Adriatic Slovenica
 
 
Loris
JUB
Ljubljanske mlekarne
Zala
Pentana

SloveniaIIA – Slovenski inštitut

Polona Pergar Guzaj
Predsednica
Na vrh


Warning: include(../../../../../zz-noga.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/si-revizija.si/httpdocs/iia/konferenca/arhiv/konferenca-2013/index.php on line 126

Warning: include(): Failed opening '../../../../../zz-noga.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/si-revizija.si/httpdocs/iia/konferenca/arhiv/konferenca-2013/index.php on line 126