The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Organi

Svet upravljalcev
BAJCAR Anja (preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka)
mag. DOLES PLANINŠEK Natalija 
mag. DRAŠČEK Matej (preizkušeni notranji revizor)
GRKMAN Stasja (CIA, državna notranja revizorka)
Mag. HITI ŠKETA Mojca (preizkušena notranja revizorka)
mag. HRIBERNIK Aljaž (CIA)
TERČELJ-SCHWEIZER Irena (CIA, preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka)
VEZJAK Jure (CIA, preizkušeni notranji revizor)
VODLAN Urška (državna notranja revizorka)
dr. Erna Štefe (državna notranja revizorka)
 
Funkcionarji in upravljavci imajo mandat do 31. 12. 2021.
 
Funkcionarji
mag. PERGAR GUZAJ Polona (preizkušeni notranji revizor, CIA, CRMA, CFSA, CFE)   predsednica
LAHAJNER Mojca (preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka) sekretarka
FILIPIČ Helena (preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka)  zakladnica
 
Funkcionarji in upravljavci imajo mandat do 31. 12. 2021.
 
Sprejemni odbor

• Vpeljava kratkih razgovorov z novimi člani glede pričakovanj
• vpeljava koncepta mentorstva novim članom;
• udeležba IIA-ja na kariernih sejmih;
• prisotnost IIA-ja na univerzah,
• vabilo ne članom v javnem sektorju, da se včlanijo (ne samo po en na službo)
• povabimo k članstvu vse nove DNRje oz. tiste, ki se trenutno izobražujejo za pridobitev naziva;
• v svoje vrste poskušamo dobiti tudi koga iz Računskega sodišča.

 
Članski odbor

• ugotavljanje in analiziranje razlogov za prenehanje članstva,
• ozaveščanje o delu IIA (npr. prednostih, ki jih prinaša članstvo),
• analiziranje prejetih anket o pričakovanjih obstoječih članov
• reševanje pritožb nad delovanjem članov zaradi sumov kršitve kodeksa etike v skladu s Pravilnikom,
• Obrazec za podaljšanje članstva se dopolni z opredelitvijo sektorja v katerem je član/-ica zaposlen (glavne kategorije: javni sektor, finančne storitve, gospodarstvo, svetovalne družbe, ...).
• Spodbujanje mreženja (na konferencah, mesečnih sestankih)
• Dopolnitev zaprtega dela spletnih strani s predstavitvami posameznih članov, ki bi se želeli (s sliko in kratkim opisom) predstaviti sočlanom

 
Odbor za CIA

• aktivno spremljanje izobraževalnih programov  in preko svoje spletne strani s slednjim seznanjanje svojih članov,
• enkrat letno na mesečnem sestanku informiranje članov in spodbujanje, da pristopijo k pridobitvi naziva CIA in k ostalim nazivom, ki jih je mogoče pridobiti na IIA
• na svoji spletni strani objavljanje imen članov, ki so že pridobili naziv CIA in ostale nazive IIA
• spodbujanje neprestanega strokovnega izobraževanja in ohranjanje statusa aktivnega imetnika naziva CIA in ostalih nazivov IIA.
• Sodelovanje pri pripravi okvirnih izhodišč za (medsebojno) priznavanje izpitov oz. izobraževanj notranjerevizorskih nazivov, ki jih v RS podeljujejo različne institucije (npr. SIR, UNP, IIA).

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.

porga