The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Analiziranje delovanja

Ko organizacija oblikuje korporacijske smernice in cilje, mora pripraviti ustrezne postopke, na temelju katerih bo zagotavljala doseganje želenih smernic in ciljev. Notranji revizorji podrobno pregledujejo delovaje organizacije in potrjujejo udejanjanje usmeritev in postopkov ter posredujejo informacije o doseganju zastavljenih ciljev. Takšno delovanje je odločilnega pomena za organizacijo. Notranji revizorji morajo biti podrobno seznanjeni s cilji organizacije in imeti možnost proučiti in analizirati delovanje, da bi lahko bili prepričani o uspešnosti in učinkovitosti delovanja. Ko preučijo poslovni proces, poročajo o svojih ugotovitvah in priporočaj primerne aktivnosti za odpravo njegovih pomanjkljivosti. Pri analiziranju morajo postaviti kriterije, ki temeljijo na njihovem osebni presoji, za izvedbo meritev doseganja ciljev organizacije.

Preizkušeni notranji revizorji tekoče poročajo o svojih izsledkih in skrbijo za nenehne izboljšave procesov. S tem ko zasledujejo temeljne cilje organizacije, lahko odigrajo odločilno vlogo pri povezovanju delnih ciljev organizacijskih enot v skupni cilj organizacije.

Danes, še posebej po spremembah, ki so jih prinesli obnovljeni notranje revizijski standardi, notranji revizorji tesneje sodelujejo z naročniki, kot kdaj koli poprej. S tem postajajo tudi natančnejši pri svojih priporočilih in lahko pomagajo organizaciji na vseh organizacijskih ravneh.

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.