The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Koristen vir

Komunikacije so bistvenega pomeni za vsako organizacijo. Odgovornost notranjih revizorjev je vzdrževati primerno seznanjenost organizacije o vseh odkritjih, do katerih so prišli tekom revizijskega procesa. Potrjevanje informacij predstavlja kritično točko vsakega revizijskega procesa in če ni dosledno, lahko razvrednoti celotno izvedbo revizije. Zaradi tega morajo biti notranji revizorji pozorni pri ohranjanju odprtih komunikacij z vsemi tistimi, ki so neposredno vpleteni v revizijo.

Pri raziskovanju in zbiranju informacij morajo biti notranji revizorji povsem gotovi, da so informacije dejanske in celovite. Zavedati se tudi morajo, da si poslovodstvo želi pridobivati tekoče povratne informacije o napredovanju revizije. Neprestano potrjevanje pridobljenih informacij zagotavlja natančnost in doslednost izvedene revizije, istočasno pa jih usmerja na material, ki je vitalnega pomena za izvedbo revizije.

Tekoče potrjevanje informacij omogoča notranjim revizorjem hitro analiziranje ter sprejemanje preglednih in natančnih presoj. Delovanje v tesni povezavi z organizacijo omogoči notranjim revizorjem zmanjševati vrzel napak ter izvesti revizijo prepričljivo in reprezentativno.

Proces potrjevanja informacij zahteva zadostno radovednost, premišljeno oblikovanje informacij in pazljivo komuniciranje. Notranji revizorji morajo imeti zmožnost presoje ali so stvari postavljene tako, kot bi bilo potrebno. Usmerjeni so na neprestane izboljšave in na reševanje problemov. Pri tem morajo igrati kot timski igralci, kar jim omogoča ustrezno modeliranje komunikacij in pripravljanje priporočil. Na takšnih osnovah prispevajo k večanju vrednosti organizacije. Delovanje organizacije bo uspešnejše in učinkovitejše, njihov doprinos k ustreznemu oblikovanju etičnega obnašanja bo prisoten skozi celotno organizacijo.

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.