The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Notranje kontrole

Primerno organiziranje poslovodenja, planiranje in vodenje delovanja dopolnjujejo poslovodske kontrole, ki povečujejo možnost doseganja usmeritev in ciljev organizacije. Notranji revizorji proučujejo in vrednotijo te procese in končno na temelju svojih ugotovitev priporočajo ustrezne dopolnitve, spremembe ali dograditve kontrol.

Notranji revizorji vrednotijo uspešnost in učinkovitost kontrol pri doseganju ciljev. Kontrole se lahko nanašajo na doseganje etičnih vrednot, poslovnih ciljev, meritev delovanja ali doseganja drugih ciljev organizacije. Za ustrezno uvajanje in nadziranje kontrol se uporabljajo različni metodološki okvirji, kot so na primer: COSO, CoCo ali Cadbury. Danes obstajajo široke možnosti postavljanja kontrolnih mehanizmov. Samoocenitvene kontrole, na primer, predstavljajo primer sodobnega pristopa zagotavljanja doseganja ciljev.

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.