The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Obvladovanje tveganj

Tveganja so prisotna v vsaki organizaciji. Notranje revizijski standardi opredeljujejo ocenitev tveganja kot: "sistematičen proces ocenjevanja in združevanja strokovnih sodb o verjetnih škodljivih pogojih in dogodkih". Tveganje vpliva na sposobnost organizacije pri ohranjanju njene konkurenčnosti in finančne moči ter kakovosti njenih učinkov. Delo notranjih revizorjev je prepoznavanje vseh relevantnih faktorjev tveganj in ocenjevanje njihove pomembnosti.

Veščine, ki jih imajo preizkušeni notranji revizorji, jim omogočajo pravočasno odkrivanje tveganj s katerimi se srečuje organizacija. Ko revizorji proučuje ta tveganja, morajo raziskati vire tveganj, opredeliti težo posameznega tveganja in vzdrževati odprte komunikacije znotraj proučevanega procesa. Na ta način ne vzdržujejo le tesno povezavo z ustreznim poslovodstvom, ampak jim to omogoča tudi njihovo neposredno sodelovanje pri posameznih področjih in priložnostih. Zaradi hitro spreminjajočega se okolja morajo notranji revizorji vse bolj prehajati od ustaljenih metod kontroliranja in ukrepanja na temelju odmikov k preventivnemu delovanju v naprej.

To pomeni, da se pri delu notranjih revizorjev vse bolj poudarja njihova vloga pri zniževanju tveganj. S tem ko se usmerjajo na učinkovit sistem obvladovanja tveganj, notranji revizorji ne ponujajo le zdravila za usposabljanje tekočih problematičnih področij, ampak tudi morajo anticipirati bodočo problematiko in s tem igrati pomembno vlogo pri varovanju organizacije pred finančnimi zlomi, oziroma pred izgubami možnih priložnosti v bodoče.

Notranji revizorji morajo biti fleksibilni in upoštevati vse vplive hitro spreminjajočega se okolja. Vrednotenje tveganj se skokovito spreminja, kar zahteva od notranjih revizorjev njihovo poznavanje globalnih sprememb, kot so nakupi, pripojitve, novi računalniški sistemi, elektronsko poslovanje. Na temelju skrbne in pravočasne priprave notranji revizorji varuje organizacijo pred možnimi polomi tekočega kakor tudi bodočega poslovanja.

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.