The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Pregled usklajenosti

Usklajenost - v revizijski stroki ustrezno izpolnitev obveznosti - zagotavlja trdno vzdrževanje pravil in predpisov organizacije. Če se usklajenost ne doseže, lahko to pomeni rušenje celotne strukture organizacije. Del nalog notranjih revizorjev se nanaša tudi na pregledovanje usklajenosti, da bi zagotovili stabilnost organizacijskih struktur. Odgovornost poslovodstva je vzdrževanje pravil, izvajanje usmeritev, široko poznavanje vseh pravil, predpisov in zakonodaje ter pogodbenih obvez, ki se nanašajo na organizacijo. Pri pregledovanju usklajenosti notranji revizorji presojajo izpolnjevanje te odgovornosti na temelju kriterija trajnosti. V ta namen proučujejo doseganje ciljev organizacije in njenih enot ter na ta način pridobivajo podroben vpogled v vplive, ki povzročajo neusklajenosti. O svojih dosežkih seznanjajo poslovodstva z razkrivanjem prisotnosti nezaželenih vplivov in zaznanih neusklajenostih.

V kratkem, notranji revizorji skrbijo, da bi bila temeljna struktura organizacije čvrsta in da bi lahko ostala stabilna tekom burnih poslovnih dogodkov.

Problematika usklajenosti se neprestano spreminja. Ko organizacija spreminja usmeritve se morajo notranji revizorji pripraviti na nove izzive. Pri tem ne iščejo zgolj področja neusklajenosti glede na spremembe usmeritev, ugotoviti tudi morajo ali so novo zastavljeni cilji posamezne enote organizacije usklajeni s celovito nalogo, kulturo in klimo organizacije.

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.