The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Varovanje sredstev

Sredstva organizacije so dragocena. Njihovo varovanje pred možnimi poškodbami je osnovni interes vsake organizacije. Posest je lahko dragocena, v nekaterih primerih se njene vrednosti niti ne da opredeliti. Zaradi tega lahko izguba takšne posesti predstavlja za organizacijo veliko tveganje in škodo.

Notranji revizorji s pregledovanjem sredstev varovanja ugotavljajo primernost varovanja. Vrednotenje postopkov varovanja se nanaša na različne vrste možnih izgub kot so: kraja, požari, nezakonite aktivnosti ali izpostavljenost sredstev različnim zunanjim vplivom. Če varovanja niso primerna, notranji revizorji priporočajo uvedbo dodatnih kontrolnih postopkov, da bi zagotovili njihovo varnost.

Pri zagotavljanju varovanja ne gre zgolj za sredstva, kot so računalniki, tiskalniki in kopirni stroji. Varovanje je potrebno doseči tudi pri zaposlenih in informacijah, ki so prav tako pomembna sredstva organizacije. Visoko obračanje zaposlenih predstavlja za organizacijo izgubo kakovosti, usposobljenih sodelavcev, stroške novega zaposlovanja in usposabljanja. Informacije, obvladovanje znanja in informacijska tehnologija postajajo predpogoj današnjega poslovanja. Vzporedno z razvojem tehnologije se razvija tudi varovanje sredstev v obliki podpore učinkov, svetovalnih storitev in aktivnega vključevanja v prestrukturiranje procesov.

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.