The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Vir delovanja revizijskih odborov

Notranje revidiranje je primarni vir izpolnjevanja nalog in odgovornosti revizijskega odbora v povezavi z zagotavljanjem razumljivih razkritij finančnega stanja, rezultatov delovanja in dolgoročnosti poslovanja, z razumno usklajenostjo z zakonodajo, etičnim delovanjem, učinkovitim nadzorom - podpora korporacijskega upravljanja, z nadziranjem kontrolnega procesa in s skrbjo za primerno izvedbo računovodskih usmeritev in standardov.

Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.