The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Termini mesečnih sestankov:

Načrtovani mesečni sestanki
25. oktober 2017 Novosti mednarodnih konferenc
Moderatorki: Polona Pergar Guzaj, Tina Toman Pfajfar
29. november 2017 Sodelovanje z regulatorji
Moderatorka: Cirila Kovačič
20. december 2017 Mehke veščine
Moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
V primeru, da bo v letu 2017 v Evropi Patty Miller, ki se na IIA ukvarja z etičnimi dilemami, povezanimi s t.i. "političnimi pritiski" bomo organizirali še dodatni mesečni sestanek.
 
Izvedeni mesečni sestanki
19. december 2012
Varnost poslovanja v oblaku
Moderator: Rade Krajnović
6. februar 2013
Mobing - trpinčenje na delovnem mestu: kako ga prepoznati, kako skušati ustaviti in kako ukrepati, če se ne preneha (6. februar 2013)
Moderatorka: Biserka Pogačar
6. marec 2013 Kako osvestiti uporabnike o vseh vidikih groženj, povezanih z internetom, osebnimi podatki (praktičen prikaz izobraževanja in izmenjava mnenj in izkušenj) (6. marec 2013)
Moderatorka: Polona Pergar Guzaj
Izvajalci: Sandi Bižal, KD Skladi, Alenka Nakić in Mateja Brežan Skender, KDD d.d.
27. marec 2013
Predstavitev sistema za prijavo neetičnega ravnanja člana IIA (oz. ravnanja, neskladnega s kodeksom etike IIA)
Moderator: Rade Krajnović
24. april 2013 Razvoj notranjerevizijske dejavnosti glede na stopnjo razvitosti korporativnega upravljanja v družbi (poudarek na izmenjavi mnenj in izkušenj)
Moderatorka: Tina Toman Pfajfar
7. maj 2013
Izvedba 2. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta
19. junij 2013
Razreševanje sporov v organizaciji s pomočjo mediacije in vloga notranjega revizorja pri tem
Moderatorka: Irena Novak
25. september 2013 Upravljanje s tveganji  – mesečni sestanek v sodelovanju s Si.Risk
Moderatorka: Cirila Kovačič
23. oktober 2013 Izkušnje sodnega izvedenca
Moderatorka: Maja Hmelak
20. november Predstavitev mednarodnih konferenc IIA in ECIIA 2013
Predavateljici: Polona Pergar Guzaj in Tina Toman Pfajfar
27. november 2013 Sodila – kaj in kako v praksi? (standard 2210.A3)
Moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
12. december 2013 Stres in obvladovanje stresa
29. januar 2014
Mesečni sestanek v sodelovanju z mag. Jožetom kozino, okrožnim državnim tožilcem svetnikom: Kaj naj in kaj mora notranji revizor storiti, če ve, da se v njegovem okolju (organizaciji) odvija kaznivo dejanje? Moderator: predlog: Polona Pergar Guzaj
5. marec 2014 Evropska sredstva: Uspešno in učinkovito koriščenje evropskih sredstev (mesečni sestanek v sodelovanju z UNP), Moderator: Anja Bajcar
2. april 2014 Predstavitev izvajanja stres testov na makro in mikro ravni
Moderatorka: Boža Korbar
26. april 2014 Nasprotje interesov – teorija in praksa
Moderatorka: Irena Novak
22. 5. 2014 3. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta (rdeča nit: upravljanje tveganj)
18. 6. 2014 Oblikovanje celovitega mnenja in opiranje na mnenje drugih dajalcev zagotovil; Moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
23. 9. 2014 Predstavitev novosti z mednarodnih konferenc
Moderatorki: Polona Pergar Guzaj in Martina Toman Pfajfar
26. 11. 2014 Sodna praksa pri gospodarskih sporih
Moderatorki: Vesna Urankar in Cirila Kovačič
17. 12. 2014 Veščine, ki nam omogočajo, da smo pri svojem delu uspešni, učinkoviti in zadovoljni
Predavateljica: prof. Živa Novak Antolič
28. 1. 2015 Notranjerevizijski pregled pogodb o vzdrževanju informacijskih rešitev
Izvajalki: Špela Jovanovič Gabršek in Maja Hmelak
4. marec 2015 Upravljanje tveganj
25. marec 2015 Javna naročila
22. april 2015 Korporativno upravljanje
17. 6. 2015 Risk Bearing Capacity
30. 9. 2015 Notranja revizija v institucijah na finančnem trgu
21. 10. 2015 Metodika dela NR: COSO 2013
25. 11. 2015 Davčni monitoring
16. 12. 2015 Kultura vedenja, poslovni bonton in protokol
27. 1. 2016 Novosti ZGD; moderatorka: Tina Toman Pfajfar
2. 3. 2016 Rezultati CBOK 2015 (NR); moderatorka: Irena Novak
30. 3. 2016 Prevare; moderator: Rade Krajnović
20. 4. 2016 Vitko poslovanje in model EFQM; moderatorka Irena Terčelj Schweizer)
22. 6. 2016 Deležniki notranje revizije
28. 9. 2016 Sodelovanje z regulatorji; moderatorka: Tina Toman Pfajfar
26. 10. 2016 Javna naročila; moderatorka: Cirila Kovačič
30. 11. 2016 Predstavitev licenc IIA, izkušnje zadnjih treh, ki so jo opravili; moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
14. 12. 2016 Veščine karizmatičnega vodenja; gostja Zvezdana Lubej
21. december 2016 Mehke veščine; moderatorka: Anja Bajcar
25. januar 2017 Raziskovalne naloge članov
Moderatorka: Irena Novak
15. februar 2017 Novosti mednarodnih konferenc
Moderatorki: Polona Pergar Guzaj, Tina Toman Pfajfar
18. april 2017 Komunikacija
Moderatorka: Mojca Lahajner
27. september 2017

Revidiranje plač in drugih prejemkov v javnem sektorju
Moderatorka: Anja Bajcar

Vsi, ki bi želeli na sestanku sodelovati pri predstavitvi posamezne teme se obrnite na moderatorja posameznega sestanka.Na vrh

12. oktober 2017
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.