The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Tukaj se lahko prijavite v zaprti del spletnih strani

Prijava

Obvestila članom

Leta 2017

Leta 2016

Leta 2015

Leta 2014

Leta 2013

Leta 2012

Leta 2011


The Institute of Internal AuditorsSlovenski inštitut za revizijo

Uporabni programi

Termini mesečnih sestankov:

Načrtovani mesečni sestanki
24. in 25. 5. 2018
7. mednarodna konferenca IIA - Slovenskega inštituta
20. 6. 2018
IT
moderatorka: mag. Mojca Hiti Šketa
26. 9. 2018
Marketing notranje revizije
24. 10. 2018
Poudarki mednarodnih konferenc v 2018
moderatorka: mag. Polona Pergar Guzaj
28. 11. 2018
Block-chain oz. veriga podatkovnih blokov
moderator: Aljaž Hribernik
19. 12. 2018
Mehke veščine: Kako sporočati izzide našega dela (nadaljevanje sodelovanja z ga. Majo Petan)
moderatorka: Anja Bajcar
 
Izvedeni mesečni sestanki
19. december 2012
Varnost poslovanja v oblaku
Moderator: Rade Krajnović
6. februar 2013
Mobing - trpinčenje na delovnem mestu: kako ga prepoznati, kako skušati ustaviti in kako ukrepati, če se ne preneha (6. februar 2013)
Moderatorka: Biserka Pogačar
6. marec 2013 Kako osvestiti uporabnike o vseh vidikih groženj, povezanih z internetom, osebnimi podatki (praktičen prikaz izobraževanja in izmenjava mnenj in izkušenj) (6. marec 2013)
Moderatorka: Polona Pergar Guzaj
Izvajalci: Sandi Bižal, KD Skladi, Alenka Nakić in Mateja Brežan Skender, KDD d.d.
27. marec 2013
Predstavitev sistema za prijavo neetičnega ravnanja člana IIA (oz. ravnanja, neskladnega s kodeksom etike IIA)
Moderator: Rade Krajnović
24. april 2013 Razvoj notranjerevizijske dejavnosti glede na stopnjo razvitosti korporativnega upravljanja v družbi (poudarek na izmenjavi mnenj in izkušenj)
Moderatorka: Tina Toman Pfajfar
7. maj 2013
Izvedba 2. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta
19. junij 2013
Razreševanje sporov v organizaciji s pomočjo mediacije in vloga notranjega revizorja pri tem
Moderatorka: Irena Novak
25. september 2013
Upravljanje s tveganji  – mesečni sestanek v sodelovanju s Si.Risk
Moderatorka: Cirila Kovačič
23. oktober 2013
Izkušnje sodnega izvedenca
Moderatorka: Maja Hmelak
20. november
Predstavitev mednarodnih konferenc IIA in ECIIA 2013
Predavateljici: Polona Pergar Guzaj in Tina Toman Pfajfar
27. november 2013
Sodila – kaj in kako v praksi? (standard 2210.A3)
Moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
12. december 2013
Stres in obvladovanje stresa
29. januar 2014
Mesečni sestanek v sodelovanju z mag. Jožetom kozino, okrožnim državnim tožilcem svetnikom: Kaj naj in kaj mora notranji revizor storiti, če ve, da se v njegovem okolju (organizaciji) odvija kaznivo dejanje? Moderator: predlog: Polona Pergar Guzaj
5. marec 2014
Evropska sredstva: Uspešno in učinkovito koriščenje evropskih sredstev (mesečni sestanek v sodelovanju z UNP), Moderator: Anja Bajcar
2. april 2014
Predstavitev izvajanja stres testov na makro in mikro ravni
Moderatorka: Boža Korbar
26. april 2014
Nasprotje interesov – teorija in praksa
Moderatorka: Irena Novak
22. maj 2014
3. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta (rdeča nit: upravljanje tveganj)
18. junij 2014
Oblikovanje celovitega mnenja in opiranje na mnenje drugih dajalcev zagotovil; Moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
23. september 2014
Predstavitev novosti z mednarodnih konferenc
Moderatorki: Polona Pergar Guzaj in Martina Toman Pfajfar
26. november 2014
Sodna praksa pri gospodarskih sporih
Moderatorki: Vesna Urankar in Cirila Kovačič
17. december 2014
Veščine, ki nam omogočajo, da smo pri svojem delu uspešni, učinkoviti in zadovoljni
Predavateljica: prof. Živa Novak Antolič
28. januar 2015
Notranjerevizijski pregled pogodb o vzdrževanju informacijskih rešitev
Izvajalki: Špela Jovanovič Gabršek in Maja Hmelak
4. marec 2015
Upravljanje tveganj
25. marec 2015
Javna naročila
22. april 2015
Korporativno upravljanje
17. junij 2015
Risk Bearing Capacity
30. september 2015
Notranja revizija v institucijah na finančnem trgu
21. oktober 2015
Metodika dela NR: COSO 2013
25. november 2015
Davčni monitoring
16. december 2015
Kultura vedenja, poslovni bonton in protokol
27. januar 2016
Novosti ZGD; moderatorka: Tina Toman Pfajfar
2. marec 2016
Rezultati CBOK 2015 (NR); moderatorka: Irena Novak
30. marec 2016
Prevare; moderator: Rade Krajnović
20. april 2016
Vitko poslovanje in model EFQM; moderatorka Irena Terčelj Schweizer)
22. junij 2016
Deležniki notranje revizije
28. september 2016
Sodelovanje z regulatorji; moderatorka: Tina Toman Pfajfar
26. oktober 2016
Javna naročila; moderatorka: Cirila Kovačič
30. november 2016
Predstavitev licenc IIA, izkušnje zadnjih treh, ki so jo opravili; moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
14. december 2016
Veščine karizmatičnega vodenja; gostja Zvezdana Lubej
21. december 2016
Mehke veščine; moderatorka: Anja Bajcar
25. januar 2017
Raziskovalne naloge članov
Moderatorka: Irena Novak
15. februar 2017
Novosti mednarodnih konferenc
Moderatorki: Polona Pergar Guzaj, Tina Toman Pfajfar
18. april 2017
Komunikacija
Moderatorka: Mojca Lahajner
27. september 2017

Revidiranje plač in drugih prejemkov v javnem sektorju
Moderatorka: Anja Bajcar

25. oktober 2017
Novosti mednarodnih konferenc
Moderatorka: Polona Pergar Guzaj
Skupščina IIA
Redna letna skupščina IIA – Slovenskega inštituta
november 2017
29. november 2017 Obvladujem čas - organizacija dela in osebna učinkovitost
Moderatorka: Cirila Kovačič
4. december 2017 Poseben dogodek s FURS-om
20. december 2017 Mehke veščine
Moderatorka: Irena Terčelj Schweizer
24. januar 2018
Celodnevni seminar: Varstvo osebnih podatkov po GDPR
14. februar 2018
Izivi pri pregonu gospodarskega kriminala - s poudarkom na pomoči ekonomistov v postopkih
Mojca Petan Žura, okrožna državna tožilka, Specializirano državno tožilstvo republike Slovenije
28. 3. 2018
Etika notranjega revizorja – vrednote, ki odlikujejo posameznika in stroko
moderator: mag. Matej Drašček
25. 4. 2018
Blockchain: pomen tehnologije in njenih aplikacij
predavatelj: g. Jure Trilar, Fakulteta za elektrotehniko UL, moderator: Aljaž Hribernik

Vsi, ki bi želeli na sestanku sodelovati pri predstavitvi posamezne teme se obrnite na moderatorja posameznega sestanka.Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali več in ločljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.