Izpiti

Tiskalniku prijazna oblika

V okviru izobraževanja pri Slovenskem inštitutu za revizijo se opravljajo tudi izpiti. Na tej strani so na voljo vse potrebne informacije v zvezi z njimi. Če ste katerega od izpitov v okviru posameznega izobraževalnega programa že opravili (bodisi v okviru katerega od izobraževalnih programov pri Inštitutu bodisi na kateri od visokošolskih ustanov), lahko izpolnite obrazec za oprostitev opravljanja tega izpita.

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog oziroma strokovnega naziva

preizkušeni računovodja
preizkušeni notranji revizor
preizkušeni davčnik
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, vpisani po letu 2012

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

pooblaščeni revizor

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin

pooblaščeni ocenjevalec vrednoti nepremičnin

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme

Nostrifikacija

Prijavnica za nostrifikacijske izpite

Zahtevek za oprostitev opravljanja izpita

Zahtevek za oprostitev – ASA
Zahtevek za oprostitev – Slovenski inštitut za revizijo