Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog oziroma strokovnega naziva

Tiskalniku prijazna oblika
Preizkušeni računovodja

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja

Trenutno so razpisani izpitni roki iz naslednjih predmetov (datum preverite tudi v portalu SIS):

Predmet
Datum
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi
3. 10. 2017
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanja podjetij
6. 10. 2017
Posebnosti računovodenja v drugih organizacijah
10. 10. 2017
Poslovne finance in finančno analiziranje
13. 10. 2017
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb
24. 10. 2017
Mednarodni računovodski standardi
6. 11. 2017
Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje
8. 11. 2017
Računovodstvo za odločanje
14. 11. 2017
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje
17. 11. 2017

Drugi odstavek pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog preizkušenega računovodje določa: Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni pred dnevom izpita.

Za vsako ponovno opravljanje izpita je treba plačati izpitno pristojbino po veljavnem ceniku. Nakažite jo na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., po prejemu računa.

Vsi, ki se prijavijo na izpit, morajo svojo morebitno odjavo od izpita nujno sporočiti najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, sicer jim bo izdan račun za ponovno opravljanje izpita (štelo se bo, kot da bi se izpita udeležili).
Točna ura in kraj opravljanja izpita bosta obljavljena v zaprtem delu strani Slovenskega inštituta za revizijo v rubriki Tekoča obvestila za izbrani predmet, tri dni pred izpitom. Za dostop v zaprti del strani Slovenskega inštituta za revizijo morate uporabiti uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili ob vpisu v izobraževanje.

 

Prijavnica
Odjava od izpita

Preizkušeni notranji revizor

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor

Trenutno so razpisani izpitni roki iz naslednjih predmetov (datum preverite tudi v SIS portalu):

Predmet
Datum
Pravila o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju
3. 10. 2017
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanja podjetij
6. 10. 2017
Izvajanje notranjerevizijski poslov
10. 10. 2017
Poslovne finance in finančno analiziranje
13. 10. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
17. 10. 2017
Vloga notranje revizije in notranjerevizijsko načrtovanje
20. 10. 2017
Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj
24. 10. 2017
Računovodstvo za odločanje
14. 11. 2017
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje
17. 11. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
22. 11. 2017

Drugi odstavek pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog preizkušenega notranjega revizorja določa: Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni pred dnevom izpita.

Za vsako ponovno opravljanje izpita je treba plačati izpitno pristojbino po veljavnem ceniku. Nakažite jo na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., po prejemu računa.

Vsi, ki se prijavijo na izpit, morajo svojo morebitno odjavo od izpita nujno sporočiti najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, sicer jim bo izdan račun za ponovno opravljanje izpita (štelo se bo, kot da bi se izpita udeležili).
Točna ura in kraj opravljanja izpita bosta obljavljena v zaprtem delu strani Slovenskega inštituta za revizijo v rubriki Tekoča obvestila za izbrani predmet, tri dni pred izpitom. Za dostop v zaprti del strani Slovenskega inštituta za revizijo morate uporabiti uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili ob vpisu v izobraževanje.

 

Prijavnica
Odjava od izpita

Preizkušeni davčnik

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik

Trenutno so razpisani izpitni roki iz naslednjih predmetov (datum preverite tudi v SIS portalu):

Predmet
Datum
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi
3. 10. 2017
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanja podjetij
6. 10. 2017
Mednarodna obdavčitev
10. 10. 2017
Poslovne finance in finančno analiziranje
13. 10. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
17. 10. 2017
Davčni postopek, davčna služba in davčno načrtovanje
20. 10. 2017
Obračunavanje davka od dohodka pravnih oseb
24. 10. 2017
Obračunavanje davka na dodano vrednost
26. 10. 2017
Obračunavanje dohodnine, prispevkov, dajatev in drugih davkov
6. 11. 2017
Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje
8. 11. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
22. 11. 2017

Drugi odstavek pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog preizkušenega davčnika določa: Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni pred dnevom izpita.

Za vsako ponovno opravljanje izpita je treba plačati izpitno pristojbino po veljavnem ceniku. Nakažite jo na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., po prejemu računa.

Vsi, ki se prijavijo na izpit, morajo svojo morebitno odjavo od izpita nujno sporočiti najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, sicer jim bo izdan račun za ponovno opravljanje izpita (štelo se bo, kot da bi se izpita udeležili).
Točna ura in kraj opravljanja izpita bosta obljavljena v zaprtem delu strani Slovenskega inštituta za revizijo v rubriki Tekoča obvestila za izbrani predmet, tri dni pred izpitom. Za dostop v zaprti del strani Slovenskega inštituta za revizijo morate uporabiti uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili ob vpisu v izobraževanje.

 

Prijavnica
Odjava od izpita

Ocenjevalec podjetij

Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij

(vpisani po letu 2012)

Trenutno so razpisani izpitni roki iz naslednjih predmetov (datum preverite tudi v SIS portalu):

Predmet
Datum
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ
30. 8. 2017
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi
3. 10. 2017
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanja podjetij
6. 10. 2017
Metode ocenjevanja vrednosti podjetij
11. 10. 2017
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ
13. 10. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
17. 10. 2017
Osnove vrednotenja podjetij
20. 10. 2017
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb
24. 10. 2017
Matematične in statistične metode
26. 10. 2017
Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pregled poročila o ocenjevanju vrednosti
8. 11. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
22. 11. 2017
Standardi ocenjevanja vrednosti
12. 12. 2017
Izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru
16. in 17. 1. 2018

Drugi odstavek pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblašenega ocenjevalca vrednosti podjetij določa: Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni pred dnevom izpita.

Za vsako ponovno opravljanje izpita je treba plačati izpitno pristojbino po veljavnem ceniku. Nakažite jo na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., po prejemu računa.

Vsi, ki se prijavijo na izpit, morajo svojo morebitno odjavo od izpita nujno sporočiti najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, sicer jim bo izdan račun za ponovno opravljanje izpita (štelo se bo, kot da bi se izpita udeležili).
Točna ura in kraj opravljanja izpita bosta obljavljena v zaprtem delu strani Slovenskega inštituta za revizijo v rubriki Tekoča obvestila za izbrani predmet, tri dni pred izpitom. Za dostop v zaprti del strani Slovenskega inštituta za revizijo morate uporabiti uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili ob vpisu v izobraževanje.

 

Prijavnica
Odjava od izpita