Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Tiskalniku prijazna oblika

Trenutno so razpisani izpitni roki iz naslednjih predmetov (datum preverite tudi v SIS portalu):

Predmet
Datum
Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti
13. 9. 2017
Mednarodna pravila revidiranja in revizorjevo poročanje
21. 9. 2017
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi
3. 10. 2017
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanja podjetij
6. 10. 2017
Delovno in socialno pravo
10. 10. 2017
Poslovne finance in finančno analiziranje
13. 10. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
17. 10. 2017
Informacijske tehnologije in računalniške ureditve
20. 10. 2017
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb
24. 10. 2017
Matematične in statistične metode
26. 10. 2017
Pravila revidiranja
26. 10. 2017
Mednarodni računovodski standardi
6. 11. 2017
Obvladovanje tveganj in notranje kontroliranje
8. 11. 2017
Računovodsko proučevanje (Stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo)
14. 11. 2017
Sestavljanje in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
17. 11. 2017
Civilno pravo in gospodarske pogodbe
22. 11. 2017

Drugi odstavek pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja določa: Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni pred dnevom izpita.

Za vsako ponovno opravljanje izpita je treba plačati izpitno pristojbino po veljavnem ceniku. Nakažite jo na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., po prejemu računa.

Vsi, ki se prijavijo na izpit, morajo svojo morebitno odjavo od izpita nujno sporočiti najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, sicer jim bo izdan račun za ponovno opravljanje izpita (štelo se bo, kot da bi se izpita udeležili).
Točna ura in kraj opravljanja izpita bosta obljavljena v zaprtem delu strani Slovenskega inštituta za revizijo v rubriki Tekoča obvestila za izbrani predmet, tri dni pred izpitom. Za dostop v zaprti del strani Slovenskega inštituta za revizijo morate uporabiti uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili ob vpisu v izobraževanje.

 

Prijavnica
Odjava od izpita