Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

Tiskalniku prijazna oblika

Trenutno so razpisani izpitni roki iz naslednjih predmetov (datum preverite tudi v SIS portalu):

Predmet
Datum
Osnovna pravna znanja
3. 10. 2017
Računovodenje in davki
6. 10. 2017
Načini in metode ocenjevanja vrednosti premičnin
10. 10. 2017
Gospodarske pogodbe in civilno pravo
13. 10. 2017
Osnove poslovnih financ
17. 10. 2017
Poročanje o oceni vrednosti
20. 10. 2017
Finančna matematika in statistične metode
14. 11. 2017
Osnove ocenjevanja vrednosti strojev in opreme
8. 11. 2017
Standardi ocenjevanja vrednosti
12. 12. 2017

Peti člen pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti določa: Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj mesec dni pred dnevom izpita.

Za vsako ponovno opravljanje izpita je treba plačati izpitno pristojbino po veljavnem ceniku. Nakažite jo na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., po prejemu računa.

Vsi, ki se prijavijo na izpit, morajo svojo morebitno odjavo od izpita nujno sporočiti najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, sicer jim bo izdan račun za ponovno opravljanje izpita (štelo se bo, kot da bi se izpita udeležili). Točna ura in kraj opravljanja izpita bosta objavljena v zaprtem delu strani Slovenskega inštituta za revizijo v rubriki Tekoča obvestila za izbrani predmet, tri dni pred izpitom. Za dostop v zaprti del strani Slovenskega inštituta za revizijo morate uporabiti uporabniško ime in geslo, ki ste ju dobili ob vpisu v izobraževanje.

 

Prijavnica
Odjava od izpita