Seminarji

Tiskalniku prijazna oblika

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Konference

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo bomo organizirali naslednje konference:

Datum Kraj
22. letna konferenca računovodij 23. 5. 2019 do 24. 5. 2019 Ptuj
22. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti 6. 6. 2019 do 7. 6. 2019 Portorož

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Vodenje notranjerevizijske službe (z vidika upravljanja sprememb) 14. in 15. 2. ter 7. 3. 2019
Osnove poslovnih financ za pooblaščene ocenjevalce nepremičnin ter strojev in opreme 14. in 15. 3. 2019
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ za pooblaščene ocenjevalce podjetij 7., 8., 9. in 14. 3. 2019
Finančna matematika in statistične metode za pooblaščene ocenjevalce nepremičnin ter strojev in opreme 4. 4. 2019
Notranje revidiranje-uvod (izobraževanje za državne notranje revidiranje) 11., 12., 13., 18. in 19. 4. 2019


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav

Mednarodni seminarji

Seminar Datum
Trenutno ni objav

Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj