Seminarji

Tiskalniku prijazna oblika

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Konference

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo bomo v letu 2017 organizirali tele konference:

Datum Kraj
19. letna konferenco revizorjev 6. 9. 2018 do 7. 9. 2018 Radenci
26. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 25. 9. 2018 do 26. 9. 2018 Kranjska Gora
21. letna konferenca notranjih revizorjev 15. 11. 2018 do 16. 11. 2018 Laško

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Trenutno ni razpisanih predavanj.

Civilno pravo in gospodarske pogodbe
9. marec 2018
Osnovna pravna znanja
15. in 16. marec 2018
Finančna matematika in statistične metode
29. marec 2018
Poslovne finance in finančno analiziranje
29. in 30. marec ter 5. april 2018
Osnove poslovnih financ
13. in 14. april 2018
Obračunavanje davka od dohodka pravnih oseb
18. do 20. april 2018
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb
Predavanje: 19. do 21. april 2018
Vloga notranje revizije in notranjerevizijsko načrtovanje
19. do 21. april 2018
Pravila revidiranja
10. in 11. maj 2018
Standardi ocenjevanja vrednosti
10. in 11. maj 2018
Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj
10. do 12. maj 2018
Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje
17. in 18. maj 2018
Poklicna etika in poslovno komuniciranje
31. maj 2018 od 15.00 do 19.00
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti
31. maj in 1. junij 2018
Matematične in statistične metode
1. in 2. junij 2018
Obračunavanje dohodnine, prispevkov, dajatev in drugih davkov
7. do 9. junij 2018
Računovodstvo za odločanje
7. do 9. in 15. junij 2018
Ekonomika trga nepremičnin
14. in 15. junij 2018
Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti
21. junij 2018
Obračunavanje davka na dodano vrednosti
21. in 22. ter 29. junij 2018
Računovodsko proučevanje (Stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo)
5. in 6. julij 2018 od 15.00 do 19.00
Mednarodni računovodski standardi
30. in 31. avgust ter 1. september 2018
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe
30. in 31. avgust 2018 in 1. september 2018
Davčni postopek, davčna služba in davčno načrtovanje
6. do 8. september 2018
Izvajanje notranjerevizijskih poslov
6. do 8. september 2018 in 13. do 15. september 2018
Delovno in socialno pravo
20. in 21. september 2018
Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin
20. do 22. in 27. do 29. september 2018
Mednarodna obdavčitev
28. in 29. september ter 6. oktober 2018
Informacijske tehnologije in računalniške ureditve
4. in 5. oktober 2018
Obvladovanje tveganj in notranje kontroliranje
25. in 26. oktober 2018
Posebnosti računovodenja v drugih organizacijah
11. do 13. oktober 2018
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene
19. in 20. ter 25. oktober 2018
Mednarodna pravila revidiranja in revizorjevo poročanje
Predavanje: 15. do 17. november 2018 in 22. ter 23. november 2018
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje
13. do 15. december 2018
Sestavljanje in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
13. do 15. december 2018


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav

Mednarodni seminarji

Seminar Datum
World Congress of Accountants
5. do 8. november 2018

Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj