Seminarji

Tiskalniku prijazna oblika

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Konference

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo bomo v letu 2017 organizirali tele konference:

Datum Kraj
19. davčna konferenca 10. 1. 2019 do 11. 1. 2019 Grand hotel Bernardin, Portorož

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Mednarodna obdavčitev
28. in 29. september ter 6. oktober 2018
Informacijske tehnologije in računalniške ureditve
4. in 5. oktober 2018
Obvladovanje tveganj in notranje kontroliranje
25. in 26. oktober 2018
Posebnosti računovodenja v drugih organizacijah
11. do 13. oktober 2018
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene
19. in 20. ter 25. oktober 2018
Mednarodna pravila revidiranja in revizorjevo poročanje
Predavanje: 15. do 17. november 2018 in 22. ter 23. november 2018
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje
13. do 15. december 2018
Sestavljanje in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
13. do 15. december 2018


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav

Mednarodni seminarji

Seminar Datum
World Congress of Accountants
5. do 8. november 2018

Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj