Načrtovanje računovodskih izkazov v skladu z novimi Slovenskimi računovodskimi standardi

Ljubljana, 13. november 2001

Cena: 5,98 €