Na tržnih primerjavah zasnovan način vrednotenja podjetij

Ljubljana, 4. junij 2003

Cena: 7,31 €