Nekatera aktualna vprašanja računovodenja

Ljubljana 15. december 1998 in ponovitev 5. januiar 1999

Cena: 5,06 €