Novosti pri računovodskem merjenju uspešnosti poslovanja podjetij

Ljubljana 26. okt. 1998

Cena: 6,74 €