O ocenjevanju vrednosti nepremičnin (dodatno gradivo poleg knjige Ocenjevanje vrednosti nepremičnin)

Ljubljana, 10. februar 2004

Cena: 4,57 €