O predvideni uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja v Sloveniji

Ljubljana, 5. december 2003

Cena: 3,65 €