O razumevanju in uporabi novih standardov o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju

Ljubljana, 4. in 5. september 2001

Cena: 19,67 €