Obvladovanje tveganj v podjetjih (ERM) – v korak z novimi smernicami COSO za obvladovanje tveganj v podjetjih

Ljubljana, 3. junij 2004

Cena: 12,80 €