Ocenjevanje delovanja notranjih kontrol

Ljubljana, 1. in 2. junij 2004

Cena: 13,71 €