Ocenjevanje nepremičnin za potrebe računovodskega prevrednotovanja s poudarkom na neprofitnih stanovanjih

Ljubljana, 13. maj 2003

Cena: 10,97 €