Ocenjevanje vrednosti dolgoročnih finančnih naložb za namen računovodskega poročanja in stroški kapitala

Ljubljana, 3. februar 2003

Cena: 5,48 €