Ocenjevanje zemljišč, metoda primerljivih prodaj in časovna dimenzija denarja

Ljubljana, 5. april 2001

Cena: 7,31 €