Revizijski svet Inštituta

Revizijski svet Inštituta

V skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in statutom Slovenskega inštituta za revizijo revizijski svet Inštituta

  1. odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje:
    • dejavnosti revidiranja,
    • nalog pooblaščenega revizorja;
  2. daje strokovno mnenje o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev;
  3. sprejema pravila revidiranja in določa hierarhijo pravil revidiranja, ki niso predpisi;
  4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja;
  5. pripravi strateški in letni načrt nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji.

 

Poleg teh nalog opravlja revizijski svet tudi druge strokovne naloge, povezane z razvojem revizijske stroke.

Člani Revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo so:

Predsednica
Sonja Anadolli

Podpredsednica
Silva Zapušek

Člani
Barbara Kotar-Palčič
Danica Kržišnik
Dr. Marjan Odar
Janez Uranič
Anita Valjavec