Strokovni svet

V skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in statutom Slovenskega inštituta za revizijo strokovni svet Inštituta

 • odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca;
 • daje strokovno mnenje o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev;
 • sprejema pravila ocenjevanja vrednosti;
 • določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog; pooblaščenega ocenjevalca;
 • pripravi strateški in letni načrt nadzora nad pooblaščenimi ocenjevalci.

Poleg teh nalog strokovni svet

 1. sprejema:
  • računovodske standarde,
  • poslovnofinančne standarde in pravila,
  • pravila notranjega revidiranja,
  • pravila revidiranja informacijskih sistemov;
 2. opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 9. člena ZRev-2, razen tistih, za katere je na podlagi prvega odstavka 15. člena ZRev-2 pristojen revizijski svet.

 

Člani Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, ki so nastopili mandat 4. 3. 2013, so:

Predsednik
dr. Samo Javornik

Člani
Dušan Hartman
Saša Jerman
Dr. Bojana Korošec
Dr. Igor Pšunder
Mag. Blanka Vezjak
Luka Vremec
Uroš Žust
Mihaela Bauman Podojsteršek