Svet Inštituta

V skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in statutom Slovenskega inštituta za revizijo svet Inštituta

  • sprejema statut in druge splošne akte Inštituta,
  • sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo izvajanje,
  • določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo Inštituta,
  • predlaga tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja Inštitut,
  • opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s statutom.

Svet inštituta sestavljajo:

Predsednik:
dr. Stanko Koželj

Člani:
Sonja Anadolli
Polonca Drofenik
Dr. Samo Javornik
Sanja Košir Nikašinovič
Barbara Prelec
Katarina Sitar Šuštar
Leon Živec
Vesna Milanovič