Ugodnosti članov

15 % popust pri kotizacijah

Imetniki strokovnega naziva

  • preizkušeni računovodja,
  • računovodja,
  • preizkušeni notranji revizor,
  • preizkušeni revizor informacijskih sistemov,
  • preizkušeni davčnik oziroma
  • preizkušeni poslovni finančnik,

 

in imetniki veljavnega dovoljenja za opravljanje nalog

  • revizorja,
  • pooblaščenega revizorja oziroma
  • pooblaščenega ocenjevalca vrednosti,

 

katerih podatki se objavljajo v reviji Revizor oziroma na spletnih straneh Inštituta, imajo na konferencah, strokovnih srečanjih, kongresih ter seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, 15-odstotni popust.