Ponudba za odkup delnic in njena uresničitev v postopku prevzema delniške družbe

Ljubljana 22. oktober 1997

Cena: 5,06 €