Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 13)

Ljubljana, 22. 5. 2013

Cena: 8,76 €