Predstavitev temeljnih značilnosti posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (1. del)

Ljubljana, 4. junij 2004

Cena: 8,23 €