Predstavitev temeljnih značilnosti posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (2. del)

Ljubljana, 15. junij 2004

Cena: 9,14 €